Các hình thức thanh toán

Quý khách có thể thực hiện thanh toán cho chúng tôi thông qua các hình thức sau :

Trực tiếp : Thanh toán Tại cửa hàng tiền mặt

Cà Thẻ VISA, MASTER qua MPOS

Trả góp qua thẻ tín dụng MPOS , liên kết các ngân hàng :

  • Không cần chứng minh thu nhập.
  • Không cần ứng trước.
  • Không phải làm việc với ngân hàng.